DJEČJI VRTIĆ ''BREGUNICA'' NOVO VIRJE

Tehnički pregled građevine dječjeg vrtića izvršen je 30. studenog 2012. godine. Izvršilo ga je Povjerenstvo koje se sastojalo od četrnaest članova, a imenovano je od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije. Na tom pregledu izneseno je nekoliko manjih primjedbi na izvedene radove koje je izvođač Bistra d.o.o. iz Đurđevca otklonio tijekom prosinca.

Dana 8. siječnja 2013. godine izdana nam je uporabna dozvola za dječji vrtić.

Na sjednici Općinskoga vijeća Općine Novo Virje održanoj 17. prosinca 2012. godine donesena je Odluka o osnivanju ustanove Dječjeg vrtića ''Bregunica'' u Novom Virju. Tom Odlukom vijećnici Općinskog vijeća odredili su naziv dječjeg vrtića (Bregunica), njegovu djelatnost, način upravljanja i financiranja ustanove. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 8. siječnja 2013. godine dobili smo Rješenje da je gore navedena odluka u skaldu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom odgoju.

Tijekom studenog i prosinca 2012. godine, te siječnja 2013. godine izrađen je Program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u dječjem vrtiću ''Bregunica'' Novo Virje - u osnivanju. Program je krajem siječnja  ove godine poslan Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta na verifikaciju.

U listopadu 2012. godine tvrtka ''Končar ugostiteljstvo'' iz Zagreba opremila je kuhinju i ostavu potrebnom opremom u vrijednosti 137.000,00 kuna, a što je plaćeno sredstvima iz Proračuna Općine Novo Virje.

Tijekom prosinca 2012. godine tvrtka ''Škrinjica'' d.o.o. iz Zagreba isporučila nam je namještaj za prostorije u kojima borave djeca (garderobe i dnevni boravci). Cijena namještaja bila je 163.000,00 kuna, od čega nam je Koprivničko-križevačka županija za tu namjenu donirala 150.000,00 kuna, a ostatak je plaćen sredstvima iz vlastitog proračuna. U istom mjesecu nabavili smo igračke i didaktiku u vrijednosti od 20.000,00 kuna koje smo također financirali vlastitim sredstvima.

Ono što je još potrebno opremiti je sljedeće:

- garderobe za odgojiteljice i pomoćno tehničko osoblje,

- namjestiti zbornicu i arhivu,

- nabaviti suđe za kuhanje i podjelu hrane,

- opremiti sobu za pranje i glačanje.

Kada sve bude uređeno, od Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji moramo zatražiti dozvolu za rad. Nakon što dozvola za rad bude izdana pozvati ćemo roditelje djece rođene u razdoblju 2007. - 2012. da pogledaju vrtić te da se predbilježe za smještaj svoje djece u ustanovu.


Parcela prije gradnje: >>> 149 148 147

Temelji i zidanje>>>

145

99

146

49

56

60

53

129

54 55 75 46 114 52 51 57 47 59
62 61 50 58            

Priprema za ploču>>> 113 67 63 64 65 66 83 85
84 69 48 68            

Zalijevanje betonom>>> 89 82 80 78 74 72 71
73 76 79 70 81 77 86 87 88  

Gradnja krovišta>>> 105 107 91 90 92 95

106

111

118

96

98

97

120

104

93


Unutrašnjost gruba obrada>>>

110

112

109

108

 

 

 


Okoliš>>> 126 140 122 103 125 119 116
121 141 139 115 124 117 142 123 94 143

Asfalt>>> 138 127 137 128 130 131      

Unutrašnjost fina obrada>>> 135 134 132 136 133 24

Vani gotovo 36 38 4 6 37 5 3 44
40 39 41 42 35 45 43 2 9

Unutra gotovo>>> 13 23 12 20 19 18 25

33

17

22

32

31

26

16

29

30

21

15

27

34

11

14

28

144

7

8