NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virjewww.novo-virje/vijece2009.php


Vijeće 1997  Vijeće 2001  -  Vijeće 2005  -  Vijeće 2009  Vijeće 2013  Vijeće 2017


Općinsko vijeće

1. Katarina Kozarić-Šabarić (HDZ) – predsjednica Općinskog vijeća

2. Pero Čorba (MREŽA) – potpredsjednik Općinskog vijeća

3. Dražen Đuroci (LISTA GRUPE BIRAČA)

4. Dario Ciganović (LISTA GRUPE BIRAČA)

5. Vjekoslav Mesarov (LISTA GRUPE BIRAČA)

6. Marina Bušić (LISTA GRUPE BIRAČA)

7. Ivan Mesarov (HSS)

8. Nenad Lukić (HSS)

9. Željkica Kapitanić (HSS)

10. Željko Šadek (SDP)

11. Franjo Marčinko (SDP)

 

Socijalno vijeće Općine Novo Virje:

1. MARINA BUŠIĆ iz Novog Virja, za predsjednika,

2. NATALIJA LEVAČIĆ iz Novog Virja, za članicu,

3. KATARINA ČORBA iz Novog Virja, za članicu,

4. ŽELJKICA KAPITANIĆ iz Novog Virja, za članicu,

5. IVAN MESAROV iz Novog Virja, za člana.

 

Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novo Virje:

1. DARIO CIGANOVIĆ iz Novog Virja, LISTA GRUPE BIRAČA, za predsjednika,

2. KATARINA KOZARIĆ-ŠABARIĆ iz Novog Virja, HDZ, za člana,

3. ŽELJKO ŠADEK iz Novog Virja, SDP, za člana.

 

Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Novo Virje:

1. DRAŽEN ĐUROCI iz Novog Virja, LISTA GRUPE BIRAČA, za predsjednika,

2. PERO ČORBA iz Novog Virja, MREŽA, za člana,

3. IVAN MESAROV iz Novog Virja, HSS, za člana.

 

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Novo Virje:

1. PERO ČORBA iz Novog Virja, za predsjednika,

2. ŽELJKO TURČIĆ iz Novog Virja, za člana,

3. NENAD LUKIĆ iz Novog Virja, za člana.

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

1. KATARINA KOZARIĆ-ŠABARIĆ iz Novog Virja, za predsjednicu,

2. MARIJA BARUŠKIN-ŠTEFINEC iz Novog Virja, za članicu,

3. NADICA MARKOV iz Novog Virja, za članicu, 4

. FRANJO MARČINKO iz Novog Virja, za člana,

5. KATARINA LEVAČIĆ iz Novog Virja, za članicu.

 

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Novo Virje:

1. NENAD LUKIĆ iz Novog Virja, HSS, za predsjednika,

2. FRANJO MARČINKO iz Novog Virja, SDP, za člana,

3. ŽELJKICA KAPITANIĆ iz Novog Virja, HSS, za članicu.

 

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Novo Virje:

1. IVAN MESAROV iz Novog Virja, HSS, za predsjednika,

2. FRANJO MARČINKO iz Novog Virja, SDP, za člana,

3. ŽELJKICA KAPITANIĆ iz Novog Virja, HSS, za članicu.

 

Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:

 


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks