NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje


 


www.novo-virje/vijece2001.php


Vijeće 1997  Vijeće 2001  -  Vijeće 2005  -  Vijeće 2009  Vijeće 2013  Vijeće 2017


Na lokalnim izborima za izbor predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave

održanim 20. svibnja 2001. godine, izabrano je 13 vijećnika na mandat od 4 godine, a to su:

 

Ime i prezime

Adresa

Stranka

Ivan Baruškin

Novo Virje, Crnec 60

HDZ

Marijan Katulić

Novo Virje, Medvedička 46

HSLS

Zdravko Kovač

Novo Virje, Širine 10

Nezavisna lista

Petar Kusak

Novo Virje, Crnec 17

HDZ

Vjekoslav Marčinko

Novo Virje, Trg mladosti 2

HDZ

Branko Mesarov

Novo Virje, Trepčanska 18

HSS

Ivan Mesarov

Novo Virje, M. Milaka 10

HSS

Stjepan Suhan

Novo Virje, Drenovica 37

HDZ

Josip Šadek

Novo Virje, Medvedička 93

HSS

Zeljko Šadek

Novo Virje, Trepče 6

SDP

Zeljko Špoljar

Novo Virje, Medvedička 17a

HDZ

Stanislav Tišljar

Novo Virje, Širine 4

HDZ

Josip Živko

Novo Virje, Crnec 18

SDP


               Za predsjednika Općinskog vijeća imenovan je STANISLAV TIŠLJAR - HDZ.

               Za potpredsjednika Općinskog vijeća imenovan je PETAR KUSAK - HDZ.


TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA - ODBORI MANDATNA KOMISIJA

 

Ime i prezime

 

Adresa

Željko Špoljar

Predsjednik

Novo Virje, Medvedička 17a

Željko Šadek

 

Novo Virje, Trepče 6

Ivan Mesarov

 

Novo Virje, M. Milaka 10


ODBOR ZA IZBOR 1 IMENOVANJA

 

Ime i prezime

 

Adresa

Ivan Baruškin

Predsjednik

Novo Virje, Cmec 60

Stjepan Suhan

 

Novo Virje, Drenovica 37

Josip Šadek

 

Novo Virje, Medvedička 93


ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 

Ime i prezime

 

Adresa

Stanislav Tišljar

Predsjednik

Novo Virje, Širine 4

Branko Mesarov

 

Novo Virje, Trepčanska 18

Željko Šadek

 

Novo Virje, Trepče 6


Klikni me

 

Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:

 


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks