NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje


 

2019. godina

 

- Općina Novo Virje - Dopis - prijedlog proračuna.pdf                                   15. studenoga 2018.

- Općina Novo Virje - Obrazloženje prijedloga proračuna.pdf                     15. studenoga 2018.
- Općina Novo Virje - Prijedlog proračuna za 2019. godinu.pdf                   15. studenoga 2018.
- Općina Novo Virje - Zaključak.pdf                                                                   15. studenoga 2018.
 

 

2018. godina

 

- Dječji vrtić Bregunica -bilješke uz god.finan.izvještaj 2018.docx
- Dječji vrtić Bregunica -Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2018.xls
- Dječji vrtić Bregunica -referentna stranica.pdf
- Dječji vrtić Bregunica -financijski izvještaj 01.01.-30.09.2018.pdf
- Općina Novo Virje - financijski izvještaji 01.01.-30.09.2018.pdf
- Općina Novo Virje - II izmjene proračuna.pdf
- Općina Novo Virje - III izmjene proračuna.pdf
- Općina Novo Virje - IV izmjene proračuna.pdf
- Općina Novo Virje - Izvršenje Plana razvojnih programa sa 30.06.2018.pdf
- Općina Novo Virje - Plan razvojnih programa 2018 I izmjene.pdf
- Općina Novo Virje - Plan razvojnih programa 2018 II. izmjene.pdf
- Općina Novo Virje - Plan razvojnih programa 2018 III. izmjene.pdf
- Općina Novo Virje - Plan razvojnih programa 2018 IV. izmjene.pdf
- Općina Novo Virje - polugodišnji obračun proračuna 2018 godina.pdf
- Općina Novo Virje - 01.01.-30.06.2018.pdf
- Dječji vrtić Bregunica -Polugodišnji obračun financijskog plana 30.06.2018.pdf
- Dječji vrtić Bregunica -Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.6. (1).pdf
- Dječji vrtić Bregunica -Potvrda Fine.pdf
- Dječji vrtić Bregunica -Ref.stranica.pdf
- Općina Novo Virje - 01.01.-30.6.2018. konsolidirani.pdf
- Općina Novo Virje - Potvrda.pdf
- Općina Novo Virje - Referentna.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - Financijski plan 2018. - I. IZMJENE I DOPUNE.xls
- Općina Novo Virje - Izmjene proračuna 2018 - I.pdf
- Općina Novo Virje - potvrda o preuzetom izvještaju općina.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - potvrda o preuzetom izvještaju vrtić.pdf
- Općina Novo Virje - referentna stranica općina.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - referentna stranica vrtić.pdf
- Općina Novo Virje - tromjesečni financijski izvještaj 01.01.-31.03.2018. općina.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - tromjesečni financijski izvještaj 01.01.-31.03.2018. vrtić.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - Financijski plan BREGUNICA - 2018.pdf
- Općina Novo Virje - Plan razvojnih programa 2018- 2020.pdf  17.01.2018.
- Općina Novo Virje - proračun 2018.pdf  17.01.2018.

 

2017. godina

 

- Godišnji obračun proračuna 2017.pdf
- Općina Novo Virje - konsolidirani financijski izvještaji 01.01.-31.12.2017.pdf 15.02.2018.
- Općina Novo Virje - potvrda Fine.pdf 15.02.2018.
- Općina Novo Virje - referentna stranica.pdf 15.02.2018.
- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvjestaji vrtić 01.01.-31.03.2017.pdf
- Općina Novo Virje - Financijski izvještaj Općine Novo Virje 01.01.-30.06.2017.pdf
- Općina Novo Virje - Financijski izvještaji Općine 01.01.-31.12.2017.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji vrtića 01.01.- 30.06.2017.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji vrtića 01.01.-31.12.2017.pdf
- Dječji vrtić Bregunica - Polugodišnji obračun financijskog plana dječjeg vrtića 01.01.-       30.06.2017 .pdf
- Općina Novo Virje - Plan razvojnih programa 2017- 2019. izmjene III.pdf  17.01.2018.
- Općina Novo Virje - III izmjene Proračuna 2017.pdf  17.01.2018.
- Općina Novo Virje - Zaključak o utvrđivanju prijedloga proračuna Općine Novo Virje    2018.pdf 15.11.2017.

- Općina Novo Virje - OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018.pdf 15.11.2017.

- Općina Novo Virje - prijedlog proračuna 2018.pdf 15.11.2017.
- Općina Novo Virje - polugodišnji obračun proračuna za 2017.pdf 10.11.2017.
- Općina Novo Virje - Financijski izvještaji od 01.01.-30.09.2017.pdf 10.11.2017.
- Općina Novo Virje - Izmjene proračuna 2017.pdf 10.07.2017.
- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji od 01.01.-30.09.2017.pdf 10.11.2017.
- Općina Novo Virje - Obrasci financijskih izvjestaja - proračun v 5.0.0.pdf 10.07.2017.
- Općina Novo Virje - Potvrda primitka.pdf 10.07.2017.
- Općina Novo Virje - Proračun 2017.pdf
- Općina Novo Virje - Uputa za izradu financijskog plana. 2017-2019.pdf

 

2016. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun proračuna 2016.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji 31.12.2016.pdf - Potvrda.pdf

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaji 31.12.2016.pdf - Potvrda.pdf

- Općina Novo Virje - Rebalans proračuna III.pdf

- Općina Novo Virje - Rebalans proračuna II.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji 30.09.2016.pdf - Potvrda izvještaja.pdf

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaji 30.09.2016.pdf - Potvrda izvještaja.pdf

- Općina Novo Virje - Polugodišnji obračun proračuna 2016.pdf

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaji 30.06.2016.pdf

- Općina Novo Virje - Potvrda primitka.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2016.pdf

- Izmjene i dopune proračuna za općinu Novo Virje za 2016.g. i projekcije za 2017. I 2018.g.

- Općina Novo Virje - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 31.03.2016.

- Općina Novo Virje - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna 11.04.2016.

- Općina Novo Virje - Izvještaji proračuna za razdoblje: 01.01. - 31.03.2016.

- Dječji vrtić Bregunica - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 31.03.2016.

- Dječji vrtić Bregunica - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna 11.04.2016.

- Dječji vrtić Bregunica - Izvještaji proračuna za razdoblje: 01.01. - 31.03.2016.

 

2015. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun proračuna 2015.pdf

- Općina Novo Virje - 2015. godina

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji 31.12.2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Potvrda o preuzetom finan.izvještaju 31.12.2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaj 01.01.-31-12-2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Potvrda o preuzetom finan.izvještaju.pdf

- Općina Novo Virje - Potvrda o o preuzetom financijskom izvještaju.pdf

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaji 31.12.2015.pdf

- Općina Novo Virje - Konsolidirani financijski izvještaji - 30.06.2015 1-2(objavljeno 22.07.2015.)

- Općina Novo Virje - Izmjene i dopune proračuna 2015-IV.pdf

- Općina Novo Virje - Izmjene i dopune proračuna 2015-III.pdf

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaji 30.09.pdf (objavljeno 16.10.2015.)

- Općina Novo Virje - Potvrda o primljenom financijskom izvještaju.pdf (objavljeno 12.10.2015.)

- Općina Novo Virje - Polugodišnji obračun proracuna 2015.pdf

- Općina Novo Virje - Izmjene i dopune proračuna 2015-I  (objavljeno 14.05.2015.)

- Općina Novo Virje - Obrasci financijskih izvještaja 30.06.2015 (1)-(2)-(3) (15.07.2015.)

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2015.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski plan 2015. - IZMJENE I DOPUNE.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski plan - 2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Izvještaj proračuna 01.01. - 30.09.2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrasci Finan.izvještaja 30.06.2015(1).pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrasci Finan.izvještaja 30.06.2015(2).pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrasci Finan.izvještaja 30.06.2015(3).pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrasci financijskih izvještaja.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrazloženje financijskog plana 2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Polugodišnji obračun financijskog plana 30.06.2015.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Potvrda i referentna stranica 01.01. - 30.09.2015.pdf

 

2014. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun proračuna 2014.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2014.pdf

- Općina Novo Virje - Polugodišnji_izvještaj proračuna za 2014 godinu.pdf

- Općina Novo Virje - Izmjene i dopune proračuna za 2014 godinu (1).pdf

- Općina Novo Virje - Izmjene i dopune proračuna za 2014 godinu (2).pdf

- Općina Novo Virje - Bilješke 31.12.2014.pdf

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaj 31.12.2014._konsolidirani.pdf

- Općina Novo Virje - Financijski izvještaj 31.12.2014.pdf

- Općina Novo Virje - Izmjene i dopune proračuna 2014.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - bilješke uz financijska izvješća.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaj - 30.09.2014.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaj 3-2014 - obveze.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaj 6-2014 - obveze.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski plan 2014. - 2016 IZMJENE I DOPUNE.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski plan - polugodišnji obračun.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski plan 2014.pdf

- Dječji vrtić Bregunica  - izvještaji 2014.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrazloženje financijskog plana 2014.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana 2014.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obveze-30.06.2014.pdf

 

2013. godina

 

- Općina Novo Virje - Polugodišnji izvještaj Proračuna 2013.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2013- izmjene i dopune I.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2013- izmjene i dopune III.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2013.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Bilješke 31.12.2013.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji 30.9.2013.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Financijski izvještaji 31.12.2013. - sa obvezama.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - FINANCIJSKI PLAN 2013.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrazloženje financijskog plana 2013.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana 2013.pdf

- Dječji vrtić Bregunica - Obrazloženje izvršenja financijskog plana 2013.pdf

 

2012. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun Proračuna za 2012.pdf

- Općina Novo Virje - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2012 .pdf

- Općina Novo Virje - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2012 .pdf

- Općina Novo Virje - Polugodišnji obračun Proračuna za 2012.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun za 2012.pdf

 

2011. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun proračuna za 2011..pdf

- Općina Novo Virje - Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2011..pdf

- Općina Novo Virje - Proračun za 2011. - I.izmjene i dopune .pdf

- Općina Novo Virje - Proračun za 2011. - II.izmjene i dopune .pdf

- Općina Novo Virje - Proračun za 2011..pdf

 

2010. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun 2010.pdf

- Općina Novo Virje - I. izmjene i dopune proračuna 2010.pdf

- Općina Novo Virje - II. izmjene i dopune proračuna 2010.pdf

- Općina Novo Virje - Polugodišnji obračun 2010.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2010.pdf

 

2009. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun proračuna 2009.pdf

- Općina Novo Virje - I. izmjene i dopune proračuna 2009.pdf

- Općina Novo Virje - II. izmjene i dopune proračuna 2009.pdf

- Općina Novo Virje - Polugodišnji obračun proračuna 2009.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2009.pdf

 

2008. godina

 

- Općina Novo Virje - I. izmjene i dopune proračuna 2008.pdf

- Općina Novo Virje - II. izmjene i dopune proračuna 2008.pdf

- Općina Novo Virje - III. izmjene i dopune proračuna 2008.pdf

- Općina Novo Virje - Obračun proračuna 2008.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2008.pdf

 

2007. godina

 

- Općina Novo Virje - I. izmjene i dopune proračuna 2007.pdf

- Općina Novo Virje - II. izmjene i dopune proračuna 2007.pdf

- Općina Novo Virje - III. izmjene i dopune proračuna 2007.pdf

- Općina Novo Virje - Obračun proračuna 2007.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2007.pdf

 

2006. godina

 

- Općina Novo Virje - Godišnji obračun proračuna 2006.pdf

- Općina Novo Virje - I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006.pdf

- Općina Novo Virje - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006.pdf

- Općina Novo Virje - Proračun 2006.pdf

Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:

 


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks