;
Udruga žena Drenovica iz Novoga Virja, u nedjelju, 18. kolovoza 2013. organizirala je Rifljanje na Dravi u Novome Virju na kraju Dravske ulice na starome brodišču. Prikazom postupka pranja rublja na Dravi i ove je godine oživio jedan dio tradicionalne podravske kulture. U programu, koji je počeo u 13 sati, sudjelovao je i KUD „Širine“ koji je izvodio podravske pjesme i Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja „Konak“ koja je upriličila nekoliko starinskih igara
web1
web10
web100
web101
web102
web103
web104
web105
web106
web107
web108
web109
web11
web110
web111
web112
web113
web114
web115
web116
web117
web118
web119
web12
web120
web121
web122
web123
web124
web13
web14
web15
web16
web17
web18
web19
web2
web20
web21
web22
web23
web24
web25
web26
web27
web28
web29
web3
web30
web31
web32
web33
web34
web35
web36
web37
web38
web39
web4
web40
web41
web42
web43
web44
web45
web46
web47
web48
web49
web5
web50
web51
web52
web53
web54
web55
web56
web57
web58
web59
web6
web60
web61
web62
web63
web64
web65
web66
web67
web68
web69
web7
web70
web71
web72
web73
web74
web75
web76
web77
web78
web79
web8
web80
web81
web82
web83
web84
web85
web86
web87
web88
web89
web9
web90
web91
web92
web93
web94
web95
web96
web97
web98
web99