NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje

Poziv za dostavu ponude–Nabava igrala za dječje igralište Dječjeg vrtića"Bregunica’’Novo Virje.

poziv za dostavu ponude.pdf
izjava o nekažnjavanju.pdf
izjava o prihvaćanju uvjeta.pdf
izjava ponuditelja o dostavi jamstva.pdf
jponudbeni list.pdf
popis ugovora.pdf
troškovnik.pdf                                                         22. listopada 2018. godine.

 

Poziv za dostavu ponude – Izgradnja pješačkih staza na mjesnom groblju u Novom Virju

 

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

na području Općine Novo Virje 09.05.2018.

Poziv za dostavu ponude - izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.pdf
Baza podataka nerazvrstanih cesta Općine Novo Virje.pdf
Izjava o nekažnjavanju.pdf
Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva na dostavu ponude.pdf
Izjava ponuditelja o dostavi jamstva.pdf
Ponudbeni list.pdf
Troškovnik.pdf
 
 
Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:

  my widget for counting


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks