NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje


 

www.novo-virje/nacelnik.php


BRANKO MESAROV

  Adresa: Trg Vladimira Jagarinca 5

  Telefon: 048 810-089

  Telefaks: 048 810-089

  E-mail: opcina-novo-virje@kc.t-com.hr

  Datum rođenja: 4. veljače 1970. godine u Koprivnici

  Mjesto stanovanja: Novo Virje, Trepčanska 18

  Bračno stanje: Oženjen, otac četvero djece

  Stručna sprema: Doktor veterinarske medicine

 

 

 Osnovnu školu završio u Ferdinandovcu 1985. godine i upisuje Srednju veterinarsku školu na   Poljoprivrednom institutu u Križevcima. 1989. godine stječe zvanje Veterinarskog tehničara i  upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. 1997. završava studij sa zvanjem Doktora veterinarske medicine i upućen je na odsluživanje vojne obveze. Sljedeće godine zapošljava se u Veterinarskoj stanici  Đurđevac gdje radi do 2006. godine. Na izborima 2005. izabran je za općinskog načelnika Općine Novo Virje, a tu dužnost obnaša i nakon izbora 2009. godine.

 

 

Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:

 


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks