NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje


Nabava usluge izrade prijavne dokumentacije za financiranje izrade

Programa ukupnog razvoja Općine Novo Virje za razdoblje 2014.-2020. godine.

Poziv na dostavu ponude.pdf

Ponudbeni list.pdf


Poziv na nadmetanje za dugoročni financijski kredit.

Poziv na nadmetanje za dugoročni financijski kredit za financiranje projekta izgradnje dječjeg vrtića u Novom Virju.
Dana 27. veljače 2013. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta za izgradnju Dječjeg vrtića u Novom Virju.
Otplata kredita financirati će se iz Proračuna Općine Novo Virje na vrijeme od 10 godina.
Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave 2013/S 002-0017764.

»»Izmjene i dopume Plana nabave za 2016.pdf
»»Plan nabave za 2016. godinu.pdf
»»Izmjene Plana nabave za 2015. godinu.pdf
»»Plan nabave za 2015. godinu.pdf
»»Registar Ugovora o javnoj nabavi na dan 1. srpnja 2015. godine.pdf
»»Registar Ugovora o javnoj nabavi na dan 2. siječnja 2016. godine.pdf
»»Registar ugovora o javnoj nabavi u 2014. godini.pdf
»»Plan nabave za 2014. godinu.pdf
»»Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.pdf
»»Plan nabave za 2012. godinu.pdf
»»Pregled sklopljenih ugovora.pdf
»»Plan nabave za 2013. godinu.pdf
»»Registar ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini.pdf
»»Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.pdf
»»Registar ugovora o javnoj nabavi u 2013. godini.pdf
»»Dječji vrtić Bregunica - Igralište - troškovnik.pdf
»»Dječji vrtić Bregunica - Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu.pdf
»»Dječji vrtić Bregunica - Obrazac - ponudbeni list - dječje igralište.pdf
»»Dječji vrtić Bregunica - Plan nabave za 2014. godinu.pdf
»»Dječji vrtić Bregunica - Poziv za dostavu ponuda - dječje igralište.pdf
»»Dječji vrtić Bregunica - Pravilnik o postupku nabave bagatelne vrijednosti.pdf
 
 
 
 
 
 
Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:

  my widget for counting


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks