NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje


Plan davanja koncesija za 2018. godinu.pdf
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Novo Virje.pdf
Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Plan o izmjeni Plana socijalna skrb.pdf
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf
Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf
Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.pdf
Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje.pdf
Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje.pdf
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf
Program potpora u poljoprivredi za 2018. godinu.pdf
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Srednjoročni Plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine.pdf
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2016. godini.pdf
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2017.pdf
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf
Program potpora u poljoprivredi za 2017. godinu.pdf
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2017.pdf
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje za 2016.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks