NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virjewww.novo-virje/fotoalbum.php


PARKIRALIŠTE

Prošle 2010, godine u dogovoru sa ekonomskim vijećem odlučili smo krenuti sa projektom uređenja okoliša i parkirališta na župnom dvoru Župe Sv. Josipa – radnika u Novom virju! Došli smo do zaključka da bi bilo najbolje da to učinimo sa stražnje strane župnog ureda gdje su garaže i pomoćne zgrade. Počeli smo sa planiranjem terena i navoženjem šljunka kojega nam je donirao gosp. Pleško u zajedništvu sa Općinom Novo Virje sveukupno dvadeset kamiona. Dvanaest kamiona donirala je općina Novo Virje, a osam kamiona gospodin Pleško! Rubnike nam je donirala tvrtka Segrad iz Đurđevca!  Navoz šljunka i postavljanje rubnika doniralo je poduzeće « Ceste Bjelovar ». Konačno zahvaljujući općini Novo Virje, koja je donirala 30000,-kn i « PZC-u Bjelovar » koji su donirali 20000,-kn uspjeli smo urediti petsto kvadrata župnog parkirališta! Sve te faze možemo vidjeti iz priloženih slika!

Ovim putem zahvaljujem svima na pomoći i sudjelovanju u ime župe i župljana Novog Virja.

Krunoslav Milovec

 

SANACIJE FASADE U KAPELI SPASA VOJSKE SRCA ISUSOVA U MEDVEDIČKI

Ova crkva sagrađena je doprinosom štovatelja Srca Isusova u Medvedički 1914, kao prvi sakralni objekt na teritoriju kasnije osnovane Župe Novo Virje. Kao što godine govore uskoro će ova crkva proslaviti svoju stotu godišnjicu, te smo na ekonomskom vijeću župe odlučili obnoviti vanjski izgled ove crkve. Kao što se vidi iz ovih slika fasada crkve je oronula te su štukature i ostali dijelovi počeli predstavljati opasnost po župljane i svih koji dolaze u crkvu. Nadalje ovom obnovom crkva će zadobit svoj stari sjaj, te će biti na ponos župe, mjesta i općine!

Prema ispunjenim troškovnicima najpovoljnija je bila tvrtka «MAGRAD» iz Đurđevca sa kojom je i potpisan ugovor o izvođenju radova u iznosu od 128.621,10 kn

PREDVIĐENI RADOVI:

 1. Doprema, montaža i demontaža cijevne fasadne skele sa svim potrebnim zaštitama za sigurnost prolaznika. 322,00 m²

 2. Obijanje stare dotrajale fasade sa čišćenjem fuga od morta, te pranje vodom pod pritiskom 294,00 m²

 3. Pažljivo skidanje štukatura na uglovima ispod krova, oko otvora predviđa se da je dotrajalo 50% štukatura 109 m

 4. Izrada nove fasade koja se sastoji od – cementni špric

-vapnenocementna žbuka

-završni sloj od vapnenocementnog materijala sa dodatkom granula 4 – 6 cm da se dobije reljefna struktura 8 kao postojeća stara fasada. 294,00 m²

 1. Izrada novih štukatura oko otvora prozora i vrata, na uglovima objekta, te na krovnim vijencima, stavka obuhvača: cementni špric, višeslojna izrada od vapnenocementnog grubog i finog morta, te izrada šablona profiliranih prema postojećem obliku štukatura 109,00 m²

 2. Obrada temelja – sokla sa cementnim mortom sa dodatkom protiv vlage, te gletanje i armiranje staklenom mrežicom i ljepilom za gletanje i armiranje 29,00 m²

 3. Dobava materijala te bojanje reljefne površine fasade silikatnom fasadnom bojom sa prethodnim premazom za grundiranje, a u svemu prema uputama proizvođača boja. 294,00 m²

 4. Isto kao stavka 7, samo bojanje štukatura oko otvora prozora i vrata, te krovnih vijenaca i uglova objekta. 219,00 m

 5. Dobava materijala, grundiranje i bojanje temelja sokla «TAKRIL» ili sličnom bojom otpornom na vlagu. 29,00 m²

 6. Bojanje stare drvene stolarije uljanim bojama, sa skidanjem stare    

     dotrajale boje, brušenjem i svim potrebnim predradnjama. 48,00 m²

 Zahvaljujem Općini Novo Virje koja nas je podržala sa 50.000,00-kn, Koprivničko- Križevačkoj Županiji na 15.000,00-kn, te župljanima kako naše župe tako i župe susjednih nam Molvi koji su do danas sakupili 23.510,00 -kn.

 Nadalje zamijenit ćemo i limariju na crkvi sa predviđenim radovima:

   1.   Skidanje i demontaža stare limarije

 1. Opšav vijenaca

 2. Okapnica ispod crijepa

 3. Žljebovi i vertikale

 4. Prozorske klupice

Ove radove i potrebni materijal donirala nam je Općina Molve. Koji su angažirali i  platili majstoru Željku Kapitanić da izvrši radove

Prema zaključcima ekonomskog vijeća, po završetku radova, boja Fasade bit će žuta sa bijelim štukaturama, dok će limarija i stolarija biri smeđa!

Po završetku radova naša crkva zasjat će kao prava podravska ljepotica!

Hvala svima što smo se uključili kako bi se naše Novo Virje razvijalo i bilo što ljepše! Posebice hvala Općini Novo Virje na svakoj podršci i razumjevanju koje ima prema predloženim župnim projektima!

Djela naša, molimo te Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s tobom počinje i početa da se s tobom dovrši. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Krunoslav Milovec žpk.

Vrijeme NOVO VIRJEBrojilo:

 


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks